Організація освітньо-виховного процесу в ЗДО

Педагогічна тема: «Створення кожній дитині умов для найбільш повного розкриття її вікових можливостей і здібностей через інтеграцію різних видів діяльності відповідно до Базового компонента дошкільної освіти»

Зміст навчально-виховного процесу визначається:

 • Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), схваленого рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012 протокол №5/2-2, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 №615;
 • Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина»,наук. кер. Огневюк В.О., авторський колектив Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець – Білоскаленко Н.І. та ін., рекомендованою Міністерством освіти і науки України (лист МОН України №1/11-16163 від 09.11.2015);

ЗАКЛАД ДошкільнОЇ ОСВІТИ у 2018/2019 навчальному році здійснює освітню діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, Гранично допустимого навантаження на дитину у ЗАКЛАДАХ дошкільнОЇ ОСВІТИ різних типів та форм власності, інших нормативно-правових актів

Пріоритетний напрямок: народознавчий.

Планування роботи в закладі дошкільної освіти здійснюється на підс¬таві вимог Листа МОН України № 1/9-455 від 03.07.09 року «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» та листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі». При плануванні роботи використовується блочно-тематичний принцип, який базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, який забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу. Планування освітньої роботи з дітьми здійснюється зарежимними моментами з урахуванням завдань освітніх ліній нової редакції Базового компонента дошкільної освіти.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Навчальний день поділяється на три блоки:

Ранковий навчальний блок - тривалість з 6.30 до 9.00 годин - до нього входять:

 • спільна діяльність вихователя з дитиною;
 • вільна самостійна діяльність дітей.

Розвивальний блок - тривалість з 9.00 до 10.30 годин - представляє собою організоване навчання у формі занять.

Вечірній блок - тривалість з 15.00 до 18.30 годин - включає:

 • роботу гуртків за напрямками:художньо-естетичний, фізичний;
 • а також: спортивні години; самостійну діяльність дитини і її спільну діяльність з вихователем.

/Files/images/metod/org/image001.jpg/Files/images/metod/org/image002.jpg/Files/images/metod/org/image003.jpg/Files/images/metod/org/image004.jpg/Files/images/metod/org/image005.jpg


Розклад занять на 2018/2019 навчальний рік


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Навчальний рік починається 1 вересня 2018 року і закінчується 31 травня 2019 року:

 • з 1 вересня по 15 вересня - адаптаційний, діагностичний період (виявлення педагогами рівня і проблем розвитку дитини на початку навчального року);
 • З 1 червня по 31 серпня триває оздоровчий період.

У навчально-виховному процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей :

 • спеціально-організована навчальна діяльність - заняття, ігри, праця, гурткова робота;
 • самостійна: художня діяльність, театралізована, продуктивна праця, гра, спілкування.

Сучасні підходи щодо організації різних форм навчання :

 • колективні та індивідуальні;
 • різноманітні типи занять: фронтальні (зі всією групою дітей), групові ( до 15 дітей),індивідуально-підгрупові ( до 8 дітей), індивідуальні (1-4 дитини);
 • види занять: комплексні, тематичні, комбіновані, домінантні, інтегровані;
 • тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітей третього року життя не більше 10 хвилин, для дітей четвертого року життя не більше 15 хвилин, п'ятого року життя не більше 20 хвилин, для дітей шостого року життя - 25 хвилин.
Кiлькiсть переглядiв: 238

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.